2018 Stats
Assaults – December 2018

Narcotics – December 2018

Burglaries – December 2018

Neighborhood Stats – December 2018

Assaults – November 2018

Narcotics – November 2018

Burglaries – November 2018

Neighborhood Stats – November 2018

Assaults – October 2018

Narcotics – October 2018

Burglaries – October 2018

Neighborhood Stats – October 2018

Assaults – September 2018

Narcotics – September 2018

Burglaries – September 2018

Neighborhood Stats – September 2018

Assaults – August 2018

Narcotics – August 2018

Burglaries – August 2018

Neighborhood Stats – August 2018

Assaults – July 2018

Narcotics – July 2018

Burglaries – July 2018

Neighborhood Stats – July 2018

Assaults – June 2018

Narcotics – June 2018

Burglaries – June 2018

Neighborhood Stats – June 2018

Assaults – May 2018

Narcotics – May 2018

Burglaries – May 2018

Neighborhood Stats – May 2018

Assaults – April 2018

Narcotics – April 2018

Burglaries – April 2018

Neighborhood Stats – April 2018

Assaults – March 2018

Narcotics – March 2018

Burglaries – March 2018

Neighborhood Stats – March 2018

Assaults – February 2018

Narcotics – February 2018

Burglaries – February 2018

Neighborhood Stats – February 2018

Assaults – January 2018

Narcotics – January 2018

Burglaries – January 2018

Neighborhood Stats – January 2018

2017 Stats

Neighborhood Stats – 2017

2016 Stats
Neighborhood Stats – 2016

2015 Stats
Neighborhood Stats – 2015

2014 Stats
Neighborhood Stats – 2014